Po statističnem strukturnem popisu za leto 2016 je bilo v Sloveniji 69.671 kmetijskih gospodarstev (KMG). Na njih je bilo delovno aktivnih 193.170 oseb, od tega 84.084 žensk (kmetic), kar je 43,5% vseh delovno aktivnih na kmetijah. Od že omenjenih KMG je bilo kar 14.096  ali dobrih 20 % upraviteljev na kmetijah žensk oz. gospodaric; še več, 28,66 % ali 24.098 vseh nosilcev kmetijskega gospodarstva je bilo ženskega spola. Ta podatek namreč ni vezan na lastništvo kmetij. Povprečna starosti gospodaric je takrat znašala 59 let.

Pri ukrepu 112 - Pomoč mladim prevzemnikom kmetij iz PRP 2007-2013 so s povprečno starostjo 32 let prevladovali  prevzemniki; prevzemnice, povprečno stare 34 let, so bile v manjšini.  

Pri ukrepu 6.1 - Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete iz PRP 2014 – 2020 pa so bili po podatkih dr. Boštjana Petelinca, sekretarja Direktorata za kmetijstvo na MKGP, do sedaj objavljeni trije razpisi: odobrenih je bilo 810 vlog, od tega 158 vlog ženskam, kar v odstotku predstavlja 19,5%, v skupni višini pa 6,344.400 €. Povprečna starost mladega kmeta je bila 30 let, mlade kmetice pa 32 let.

V sedmih razpisih za naložbe kmetic v okviru  podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva, je bilo doslej odobrenih 903 vloge, od tega 118 ženskam, kar je 13,1 % vseh vlog. Za investicije je bilo podeljenih 5,039.751 €.