Člani Rejskega društva za lisasto pasmo Gornja Radgona, ki je lani počastilo že 25 let svojega uspešnega delovanja in s štirih občin UE Gornja Radgona združuje 150 aktivnih članov, so se pod vodstvom novega predsednika Draga Cetla odpravili na svojo letošnjo prvo strokovno ekskurzijo. Blizu 90 jih je bilo, zato so se na pot odpravili s kar dvema avtobusoma.

Zato, da so v prirejo mleka usmerjeni člani, ki v društvu prevladujejo, lahko opravili obe dnevni molži ali »opravici«, kot pravijo,  jih je pot vodila v soseščino, na širše območje Ptuja.

Gornjeradgonski govedorejci, ki so tako po rejskih rezultatih, kakor velikosti svojih čred, med najuspešnejšimi v državi, so si najprej ogledali kmetijo Jožeta Šmigoca v Podlehniku v Halozah. S kar 1,3 milijona litrov namolženega mleka v enem letu velja za največjega v prireji mleka v SV Sloveniji, pa tudi v državi je med največjimi. Na kmetiji imajo nov hlev za  krave molznice in kat štiri molzne robote.   Kot primer dobre prakse velja posnemati tudi kmetijo Franca Selinška iz Starš na Dravskem polju, ki so si jo prav tako z zanimanjem ogledali. Ob prodaji surovega mleka se ukvarjajo tudi s predelavo mleka v sire in druge mlečne izdelke. Glavnino mleka pa še vedno prodajo prek zadruge v Avstrijo, kjer ena od mlekarn polni njihovo konzumno mleko za trgovsko verigo, ki je prisotna tudi v Sloveniji. 

Na poti domov so se govedorejci  ustavili še na kmetiji Branka Klemenčiča v Novi vasi pri Ptuju, kjer so si ogledali novi hlev za goveje pitance.  Klemenčičevi imajo tudi veliko sodobne kmetijske mehanizacije, saj izvajajo tudi stojne usluge.