V okviru 2-letnega mednarodnega Interreg projekta Slovenija-Avstrija SI-MUR-AT - njen namen je proučiti alternativne kmetijske tehnologije za zmanjšano obremenitev površinskih in talnih voda z nitrati in pesticidi na vodovarstvenih območjih (VVO), je bila na poskusnem polju v Lutvercih pri Apačah po treh lanskih aktivnostih prva letošnja. Tam so lani jeseni na 10 hektarjih prikazali in opravili devet različnih načinov setve in gnojenja.

Sedaj so si vse posevke ogledali in jih pokomentirali, spoznavali bolezni in plevele ter opravili meritve dušika v mikro lizimetrih, v tleh in v rastlinskem soku, realizirali pa so tudi meritve klorofila.

Delavnico je pripravil KGZ Murska Sobota, eden od štirih partnerjev iz Slovenije. Na njej so pri ugotavljanju zdravstvenega stanja posevkov žit in podani strategiji izvedbe varstva rastlin glede na specifiko prof. dr. Mario Lešnik z mariborske Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede, pri vzorčenju in meritvah dušika Zita Flisar Novak, ogled posevkov s primerjavo različnih načinov setve pa je vodila Breda Vičar. Obe sta iz KGZ Murska Sobota.

Več o ugotovitvah strokovnjakov v prihodnji številki Kmečkega glasa, ki  zaradi prvomajskih praznikov izide že v ponedeljek, 30. aprila.