To je naslov uvodnika, spisanega ob izdaji regijske priloga Prekmurje in Prlekija, ki na 12 straneh izide to sredo.

Gre že za četrto izdajo omenjene regijske priloge, ki jo za posamezno regijo na severovzhodu izdajamo vsaka tri leta. To pomeni, da smo prvo za to najbolj kmetijsko regijo na luč postavili leta 2009. Čeprav gre – s kakršnega koli zornega kota na to obdobje gledamo, za zelo kratek čas, se je že v tem obdobju tudi v pomurskem kmetijstvu in v navezavi z njo soodvisno živilsko-predelovalno industrijo kot logično nadaljevanje primarne kmetijske pridelave, da ne rečemo še trgovine kot njene neposredne prodaje, veliko zgodilo. Na boljše. Pa tudi na slabše.

Več torej v sredo, 27. junija v tiskani izdaji Kmečkega glasa.