Tako s kakovostnega in cenovnega zornega kota, kakor tudi vremenskih pogojev pred in med žetvijo, je domača pridelava krušnih žit na veliki preizkušnji. Tega se kmetje in drugi pridelovalci zlatega zrnja ter zadruge kot odkupovalci še kako dobro zavedajo; vprašanje pa je, če tudi drugi deležniki v tako opevani žitni verigi: slovenski mlinarji in peki. Ti naj bi bili večinski porabniki slovenskih krušnih žit.

Podrobno o letošnjih odkupnih cenah, kakovosti ter odkupnih pogojih, ki jih imajo odkupovalci v SV Sloveniji, bomo obširno poročali v sredini, 28. številki Kmečkega glasa.