Minili sta natanko dve desetletji od zanešenjaškega začetka organizacije prireditve, ki je vse od začetka promovirala kmetijstvo – njene dejavnosti in panoge, opravila, njeno pridelavo in predelavo,… Že v njeni prvi izdaji so se povezali kmetijski svetovalci KGZ Murska Sobota s tega konca Goričkega, pa goričke občine Kuzma, Cankova, Rogašovci in Grad ter Govedorejsko društvo Cankova. Pri tej enkratni prireditvi z vrsto demonstracijskih prikazov, razstav, pa tudi tekmovanj, omenjeni vztrajajo še danes. Zanimivo: kmečki dan je vselej prvo soboto v avgustu in vselej je v kraju Gornji Slaveči.

Več v tiskani izdaji Kmečkega glasa.