KGZS-Zavod Murska Sobota in semenska hiša RWA Slovenija, ki pri nas trži svoje produkta pod že uveljavljeno blagovno znamko Agrosaat, sta bila včeraj organizatorja ogleda neprezimnih strniščnih dosevkov. Zanimiv dogodek je potekal na kmetiji Štefana Kranjca iz Martjanecev.  Obiskovalci, v večini kmetje, so lahko videli kar deset različnih vrst neprezimnih dosevkov in štiri različne mešanice primerne tudi za setev površin z ekološkim pomenom (PEP). Vsi dosevki so bili opravljeni na strnišču po spravilu pšenice.

 Več v Kmečkem glasu