Čeprav je po Sloveniji že veliko razstav starih sort pri nas najbolj razširjenih sadnih vrst – jabolk in hrušk, so bili v Sadjarskem društvu (SD) Pomurja med prvimi, ki so jih začeli pripravljati že pred skoraj tremi desetletji. Najprej so s to nenavadno izložbo začeli v hotelu Diana v Murski Soboti, potem v prostorih sedanje Biotehniške šole Rakičan, dve zadnji desetletji pa je prizorišče vselej enako – turistična kmetija Smodiš v Otovcih.

Kot nam je pojasnil predsednik društva Vlado Smodiš, ki je bil tudi pobudnik in ustanovni član društva, ki je letos staro  toliko, kot razstava, so si lahko obiskovalci na letošnji razstavi ogledali rekordnih, 62 starih sort jabolk in 14 starih sort hrušk. Da je temu tako, gre pripisati, pravi Smodiš, letos zares ugodni letini, ki je po dveh letih praktično popolnega izpada zaradi pozebe, prizanesla tudi sadjarjem. Čeprav so travniški sadovnjaki starih sadnih vrst manj občutljivi na vse vremenske ekstreme, je bilo sadja vseh vrst in sort letos zares v izobilju. Tako tudi ni bilo prevelikih težav, dodaja, kje najti  eno ali drugo staro sadno vrsto jabolk ali hrušk. Sicer pa ima Smodiš s člani društva, ki tudi prispevajo precej različnih vrst sadja starih sort, dobro izdelan seznam, kje se določena drevesa nahajajo.

Poleg starih sort jabolk in hrušk, ki so že od nekdaj množično prisotne oz. uspevajo  na tem območju, so tudi letošnjo razstavo popestrili z nekaterimi drugimi pri nas prisotnimi starimi sadnimi vrstami. Denimo nešpljami, skorši, kutinami, lešniki, orehi, pa tudi kakiji in nekaterimi drugimi eksotičnimi sadnimi vrstami, ki so tudi v SV Sloveniji našli prostor pod soncem. Tako je bilo na letošnji razstavi skupaj na ogled kar 84 različnih sort devetih različnih sadnih vrst.

Tudi letošnja razstava, ki je trajala od začetka oktobra do začetka novembra, je sovpadala s praznikom občine Puconci. Na naslovu  tamkajšnje občinske uprave ima namreč vse od začetka svoj sedež tudi društvo, kamor je z obeh bregov Mure povezanih več kot 200 članov. V večini ljubiteljskih, nekaj pa je tudi tržnih sadjarjev.