Kot je v navadi ob koncih leta, zakol z odkupnimi cenami prašičev v Sloveniji strmoglavijo, naši rejci pa domačim klavnicam ne morejo prodati svojih spitanih živali.

Že podatki iz meseca septembra, ki so dostopni kot najbolj sveži, so nakazovali skrb zbujajoče podatke. Kot poroča uradna statistika, so tisti mesec zaklali 18.253 živali ali kar za 9 % manj prašičev, kar v številkah čez palec pomeni dva tisoč prašičev manj, kakor mesec pred tem. S tem je bila manjša tudi masa trupov zaklanih prašičev (za 11 % ali za okoli 192 tisoč kg prašičjega mesa manj). Te številke pa ne povedo dovolj, saj vsi zaklani prašiči niso bili slovenski. Kar 674 naj bi jih bilo iz uvoza, in sicer iz Avstrije in Hrvaške. Številke v oktobru, novembru in zlasti ta mesec so oziroma bodo veliko poraznejše, sicer se rejci ne bi srečevali s preraščanjem svojih živali, primernih za zakol.  

Čeprav so v slovenskih klavnicah v septembru 2018 na skupni ravni (na račun kar 17 % ali tisoč govedi več) pridobili približno enako količino mesa kot v prejšnjem mesecu. V naših trgovinah pa je ponudba »slovenske« svinjine enaka ali pa celo večja. Če je res tako, zakaj se potem trgovci kot hudič križa tudi pri svinjini bojijo uvedbe masnih bilanc, ki jih prašičerejci od njih že leta zaman zahtevajo.

Več v uvodniku v prihodnji številki Kmečkega glasa.