Pogovarjali smo se z direktorjem Mlekarske zadruge (MZ) Ptuj, ki je z lanskimi 63,5 milijona litrov odkupljenega mleka največji zadružni odkupovalec v Sloveniji. Vsem deležnikom v mlečni verigi -  tako kmetom, usmerjenim v prirejo mleka, organizatorjem odkupa, mlekarnam in ne nazadnje tudi državi, nalil čistega vina.

Kot glavni razlog, zakaj se je prireja mleka v drugi polovici leta povsod po državi – tudi pri njih, občutno zmanjšala, pravi, da je delno to »… posledica sicer obilnega pridelka osnovne krme,  ki pa je žal precej slabe kakovosti, delno pa je posledica zelo slabih cen svežega mleka na slovenskem trgu, ki so sredi leta vplivale na zmanjšanje vlaganj v prirejo, kakor tudi v povečan trend opuščaja prireje pri manjših. pa tudi nekaterih srednjih kmetijah. Predvsem glede povprečnih cen mleka je potrebno poudariti, da Slovenija precej zaostaja za ostalimi evropskimi državami in je pretežno na repu med državami EU, kar je zelo slaba vzpodbuda za nova vlaganja v panogi in za odločanje o nadaljnji prireji, njenem povečanju ali opuščanju.«

Več v intervjuju v sredini številki Kmečkega glasa.