Na današnjem volilnem občnem zboru Govedorejskega društva lisaste pasme Ljutomer-Križevci, ki je bil v Veržeju, so sicer izvolili nove organe društva, med 15 člani upravnega odbora pa niso izbrali predsednika, pač pa bodo tega dobili na njihovi prvi redni seji.

Poleg številne problematike pa so se dotaknili tudi rejskih dosežkov na območju UE Ljutomer oziroma delovanja društva, ki obsega štiri občine – Razkrižje, Ljutomer, Križevci in Veržej. V povprečju gledano njihovi dosežki odstopajo od državnega povprečja, saj se je v zadnjih 10 letih tu mlečnost v standardni laktaciji v povprečju povečala za 1.180 kg (slovensko povprečje je 1.040 kg). Tod so rejci lani redili 1.408 krav; največ, 910 čiste lisaste pasme (LS, vsaj 85 % krvi lisaste pasme), 359 pa kombinirane lisaste pasme oziroma križanke (LSX, s pasmo montbeliard ali rdeči holštajn), 85 pa črno-bele pasme.

Podelili pa so tudi priznanja. Za kravo prvesnico čiste lisaste pasme (LS) ga je za kravo Rajo dobil rejec Mitja Šonaja iz Krapja, ki je namolzla 11.122 kg mleka, za prvesnico kombinirane pasme (LSX) pa Andrej Žnidarič iz Podgradja za kravo Vidro (9.770 kg mleka); naj krava LS pa za leto 2018 je Bina iz hleva Jožefa Slaviča, Stara Nova vas, ki je v 7. laktaciji namolzla 12.498 kg mleka, naj krava LSX pa Belinda Stanka Gregoreca iz Slaptincev (v 5. laktaciji ja namolzla 14.629 kg mleka); Jožef Slavič se lahko pohvali tudi z naj kravo LS z življenjsko prirejo. Krava Bina je namreč v sedmih laktacijah namolzla 87.885 kg mleka, kar je skupaj ob povprečni 4,80-odstotnih mlečnih maščobah in 3,30-odstotnih mlečnih beljakovinah znašalo 7.122 kg. Naj krava LSX z življenjsko prirejo pa je Dunja Branka Štuheca iz Logarovcev, ki je 85.647 kg namolzla v osmih laktacijah (6.575 kg ob povprečni vrednosti 4,15 % mlečnih maščob in 3,53 % mlečnih beljakovin).