Trend zmanjševanja govedorejskih kmetij je prisoten tudi v Prlekiji, vendar je najmanj opazen prav na območju Govedorejskega društva lisaste pasme Ljutomer-Križevci. Čeprav je starostna struktura nekaj čez 130 članov relativno visoka, pa mlajši rod nekaj ducatov prevzemnikov po zaslugi načrtnega dela v selekciji svojih predhodnikov predstavlja danes najuspešnejše reje. Tako dobre, da jih lahko po rejskih dosežkih brez zadržkov uvrstimo v sam državni vrh.

V povprečju gledano njihove vrednosti odstopajo od državnega povprečja, saj se je tu mlečnost v zadnjih 10 letih (2009-2018) v standardni, 305-dnevni laktaciji, v povprečju povečala za 1.180 kg (slovensko povprečje za enako obdobje je 1.040 kg, pomursko pa 1.055 kg). Drugače povedano: v Sloveniji smo v čisti lisasti pasmi v standardni laktaciji v povprečju že presegli mlečnost 6.000 kg, tod znaša 6.400 kg.

Na območju delovanja omenjenega društva so rejci lani v kontroli s polno izračunano standardno laktacijo  premogli 1.408 krav; največ, 910 čiste lisaste pasme (LS, vsaj 87,5% ali 7/8 krvi čiste lisaste pasme), 359  kombinirane lisaste pasme (LSX oziroma lisaste pasme z deležem krvi s pasmo montbeliard ali rdeči holštajn), 85 pa črno-bele pasme.

Več o njihovih uspehih si lahko preberete v prihodnji številki Kmečkega glasa.