Tako kot je bo bilo nedavno na enem od letnem zboru članov društva, kjer niso izvolili predsednika,  tudi na čelo Zveze govedorejcev Pomurja (Zveza) noče nihče! Apatičnost do razmer, v katere so zabredli pomurski govedorejci, zlasti v prekmurskem delu, kjer je govedoreja – zlasti prireja mleka, praktično v »prostem padu«, se je potrdilo tudi na petkovem letnem zboru šestih govedorejskih društev z obeh bregov Mure. Občni zbor je bil namreč volilni. Pred tem upravni odbor Zveze ni poiskal kandidata za predsednika, pač pa je bil dan le poziv vsem društvom, da same predlagajo kandidata za to mesto. Do začetka zbora ni prispelo niti eno ime. V nadaljevanju zbora potem niso izvolili niti člane ostalih organov Zveze.

Predsedniki oziroma predstavniki društev so sprejeli edino sklep, da se bodo v prihodnjih 14 dneh ponovno sestali in skušali najti predsednika. Torej bodo neke vrste občni zbor ponovili.