Po podatkih Kmetijskega inštituta Slovenije (KIS) za leto 2018, je bila povprečna mlečnost krav v standardni, 305-dnevni laktaciji v  državi, ki so bile vključisti lisasti pasmi  (LS) v 21.691 polnih laktacijah 5.902 kg (4,07 % mlečne masi (MM) in 3,37 % mlečnih beljakovin (MB), pri križankah z lisasto pasmo (LSX) pa v 7.357 laktacijah 6.445 kg (4,1 % MM in 3,35 % MB). Povprečna mlečnost v 78.748 laktacijah vseh pasem (ob že omenjenih dveh še pri črno-beli, rjavi, ciki in ostalih) je lani v Sloveniji znašala 7.052 kg (4,0 % MM in 3,31 % MB).

V Pomurju oziroma na območju KGZ Murska Sobota je bilo v lanskem letu v hlevih 31.427 vseh kategorij govedi, od tega 9.091 krav (molznic in dojilj); v Sloveniji pa  skupaj 461.973 govedi, od tega 158.863 krav.   

Kar zadeva povprečno mlečnost pa so številke za murskosoboški zavod veliko spodbudnejše.

Povprečna mlečnost je namreč v Pomurju za LS pri 3.990 v kontrolo vključenih polnih laktacijah znaša 6.030 kg (4,2 % MM in 3,39 % MB), pri LSX pa pri 1.515 laktacijah 6.526 kg (4,22 % MM in 3,38 % MB) oziroma v povprečju pri vseh pasmah (ob že omenjenih, razen cike)  pri 6.274 laktacijah 6.338 kg (4,19 % MM in 3,37 % MB), sta dve upravni enoti, gornjeradgonska in ljutomerska, krepko nad temi podatki.

Več v izdajah časopisa Kmečki glas.