Združenje predelovalcev mesa, ki tačas šteje že blizu 90 članov iz vse Slovenijo in deluje od leta 2005, je na letnem zboru izvolilo novo vodstvo. Kot predsednik ga bo poslej vodil Iztok Trček iz Hrastovelj pri Črnem Kalu.  Pri delu pa mu bosta poleg ostalih članov pomagala tudi Janez Golob iz Zlatoličja na Dravskem polju in Daniel Vargazon s Cvena pri Ljutomeru. Med glavnimi nalogami so varovanje in zastopanje interesov svojih članov, zato so se  takoj po ustanovitvi aktivno vključili pri implementaciji evropske zakonodaje.

Kot je povedala strokovna tajnica Združenja, Irena Kos,  postalo sodelovanje s strokovnimi službami, reševanje problemov pri opravljanju dejavnosti, zastopanje interesov pri usklajevanju zakonskih predpisov in informiranje članov o spremembah, stalna praksa v njihovem delovanju.  

Več v eni od naslednjih izdaj Kmečkega glasa.