Murskosoboški zavod Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (KGZS) je pripravil tradicionalno predstavitev bikov lisaste pasme njihovega osemenjevelnega središča. V štirih skupinah se je predstavilo blizu 40 mladih bikov, ki so vključeni v testiranje in tiste z najboljšimi plemenskimi vrednostmi čaka preusmeritev v podobno središče na KGZ Ptuj, kjer redijo starejše bike in z njimi ustvarjajo banko semen za umetno osemenjevanje.

Ob tej priložnosti so direktor KGZ Murska Sobota Franc Režonja, Andrej Šalika s kmetijskega ministrstva in Branko Buček, predsednik Zveze govedorejcev Pomurja podelili tudi dve priznanji. Priznanje in simbolični zvonec za 100 tisoč kilogramov mleka v življenjski prireji ga je prejela krava Šeba s kmetije Horvat v Sebeborcih (občina Moravske Toplice), priznanje za prispevek k razvoju lisaste pasme v Sloveniji pa je kmetija Kuzma iz Skakovcev (občina Cankova).

Več v reportaži v eni od prihodnjih številk Kmečkega glasa.