Kar nekaj ljudi nas je poklicalo in se zgražalo ob sicer utečeni praksi Panvitine odvisne družbe Kmetijstvo, ki je danes ob regionalni cesti Dobrovnik-Martjanci, točneje  med Tešanovci in Moravskimi Toplicami silirala tritikalo v voščeni zrelosti za zeleno maso.

Kot nam je znano, Panvita na ta način pridobiva potrebno silažo za svoje tri bioplinarne že vrsto let, saj ji od poletja do pozne jeseni zmanjka koruzna silaža kot pomemben dodatek za proizvodnjo bioplina oziroma električne energije iz gnojevke prašičev, piščančjega gnoja ter klavniških in drugih odpadkov.

Vrsto vprašanj na to temo, kakor tudi mnenje o gonji o domnevno moralno spornem gojenju energetskih rastlin na zemlji v lasti Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS, katere ima ta kmetijska gospodarska družba v zakupu več kot tri tisoč hektarjev, bomo naslovili na Panvito.

Prispevek z odgovori na to temo bomo objavili v Kmečkem glasu.