Na včerajšnji novinarski konferenci Slovenske zveze prašičerejcev, ki je bila na KGZS-Zavod Murska Sobota, je predsednik Alojz Varga v zvezi s shemo Izbrana kakovost  Slovenija za prašičje meso predstavil znana stališča Zveze. Namreč, da nikakor zasebni prašičerejci ne morejo pristati pritiskom kmetijskih gospodarskih družb in mesno-predelovalnih obratov, ki pitajo prašiče, vendar ti pri nas niso bili rojeni ali pa celo uvažajo meso za izdelavo mesnih izdelkov.

Varga pravi, da lahko ta znak kot višjo kakovost slovenskega izdelka nosi le tisti izdelek ali meso pri nas rojenih, rejenih, zaklanih in razsekanih prašičev.  

Srečanje so izkoristili tudi za predstavitev znanih stališč glede predvidenih  sprememb zakona o kmetijskih zemljiščih. Prizadevanja rašičerejcev je med drugim podprl tudi predsednik Sindikata kmetov Slovenije Anton Medved; o znanih stališčih za spremembo zemljiške politike pa sta govorila predsednik OE KGZS Murska Sobota Franc Küčan in prašičerejec Danilo Meolic, predstavnik murskosoboške enote v Zborničnem uradu KGZS.

Dogodek je minil v znamenju zelo množičnega obiska tudi mladih kmetov.

 

Več v Kmečkem glasu.