Poletna vročina nas spodbudi tudi, da začnemo razmišljati o nujnosti namakanja v kmetijstvu in zalivanju sploh. Žal je to daleč prepozno, saj bi o tem kazalo dati poudarek veliko prej, preden vročinsko in sušno obdobje nastopi.

O malin oziroma zasebnih namakalnih sistemih, kako se v skladu z zakonodajo lotiti njihove gradnje, kako jih projektirati, kako priti do vodnih virov zanje in še najpomembnejše - potrebnih soglasij s strani pristojnih ministrstev, in še o marsičem, v strokovnem nasvetu razglablja Marko Černe, na KGZS-Zavod Ptuj specialist za namakanje.  Obširno o tem in še marsičem drugem v posebni prilogi Spodnje Podravje, ki izide prihodnjo sredo, 3. julija.

Takole je zaključil svoj zanimiv prispevek: »Ne nazadnje je v zvezi z namakanjem potrebno poudariti, da je le-to pomemben prispevek k blažitvi podnebnih sprememb in prilagajanju nanje, ki so tudi del programskih usmeritev SKP po letu 2020.

Ker je ključni dokument za prijavo na bodoče razpise kmetijske politike pravnomočna Odločba o uvedbi namakanja, ki jo izda MKGP, je potrebno zaradi vseh potrebnih upravnih postopkov začeti z njimi čim prej, da bo vsak posameznik, ki želi uvesti namakanje, pravočasno pripravljen za prijavo na želen razpis.«