V prilogi Spodnje Podravje, ki bo v Kmečkem glasu izšla v sredo, 3. julija, smo opravili tudi zanimiv in aktualen pogovor z direktorjem KGZ Ptuj Andrejem Reberniškom. Med drugim smo ga pobarali tudi okrog načrtovanih sprememb  trenutne zemljiške politike, ki mebu, da se na področju zakupa državne zemlje morajo zgoditi korenite spremembe, saj družinske kmetije dodatno zemljo za širitev in krepitev svojih dejavnosti nujno potrebujejo, zakupniki največjih in najbolj kakovostnih zemljišč pa so tudi na Ptujskem kmetijske gospodarske družbe.  

»Moje stališče je jasno. Državna zemljišča so dobrina in ne pravica posameznika, s katero bi država morala imeti določen vpliv, kdo jih upravlja. Danes je pod vprašanjem veliko malih in srednje velikih kmetij, ali bodo nadaljevali s kmetovanjem ali bodo kmetovanje opustili. Minili so časi, ko so mladi ostali na kmetiji in istočasno bili še zaposleni. Mladi imajo interes za kmetovanje, če jim ta zagotavlja normalno zaposlitev na kmetiji s primernim obsegom proizvodnje, ki zagotavlja normalen dohodek za preživetje. Ne razumem bojazni velikih podjetij, da bo v primeru prenosa zemljišča na kmetije samooskrba padla. Moja bojazen gre v obratno smer,« je med drugim dejal Rebernišek o tej temi.

 

Obširno, kot že rečeno, pa v prilogi.