Kmetijska zadruga (KZ) Radgona, ki je tudi lani poslovala s presežkom, je po srečnem razpletu okoliščin že nekaj let tudi edina lastnica Kmetijstva Črnci. Ta kmetijska gospodarska družba je njena podrejena. V konsolidaciji sta obe minulo leto skupaj ustvarili za dobrih 441 tisoč evrov dobička in se bo na mestih, kjer je bil ustvarjen, porabil za tekoča investicijska vlaganja

»Da smo lahko ustvarili tak poslovni rezultat, je bilo potrebno vložiti veliko napora, saj so se fizični obsegi prodaje živine, enako pa tudi v rastlinski proizvodnji – razen pri koruzi in grozdju, zaradi znanih neugodnih pridelovalnih pogojev zaradi vremena rahlo znižali,« je uvodoma poudaril direktor Danilo Rihtarič in spomnil na relativno stabilnost odkupnih cen v letu 2018.

Več v sredini številki Kmečkega glasa.