Tudi dijaki Biotehniške šole Rakičan pri Murski Soboti so se na šolskih njivah po spravilu mikroposkusov ozimnih in jarih žit, od tega 41 sort pšenice, 12 sort ječmena, po tri sorte tritikale in rži ter ene ozimnega ovsa lotili opravil za izboljšanje rodovitnosti tal s setvijo neprezimnih strniščnih dosevkov. To so skupaj opravili na 1,5 hektarja površin, kolikor so namenili omenjenim žitom, enako pa pri tej kulturi tudi herbicidnim, fungicidnim in gnojilnim poskusov.  »Da smo to lahko postorili pravočasno in kakovostno, smo v uporabo dobili novi traktor znamke CASE MAXXUM 150MC in rahljalnik znamke MARGUČ TEKOMA R+P 300T s specialno turbinsko sejalnico za mikrosemena,« je poudaril Dejan Kočiš, na šoli učitelj strokovnih predmetov in praktičnega pouka, ki je vodil tudi to opravilo. Kot pravi, je to bilo zadnje dejanje letošnjega tabora mladih oračev, ki je bil v začetku avgusta v okviru kmečkega praznika v Gornjih Slavečih, tam pa je potekalo tudi letošnje regijsko tekmovanje v oranju.

Tabora se je udeležilo sedem dijakov, od tega tudi prekaljena orača Romana Kumin in Tilen Fujs, ki sta se v prejšnjih letih z naslovi državnih prvakov med dijaki biotehniških šol že večkrat proslavila.