Med pomembni sejemskimi dogodki v okviru 57. Kmetijsko-živilskega sejma AGRA v Gornji Radgoni je bilo današnje poimenovanje enega od sejemskih paviljonov oziroma odprtje spominskega obeležja  dr. Alojzu Slaviču, ki je preminil v začetku maja letos. To se je zgodilo na pročelju paviljona, kjer so bile prva leta kmetijskega sejma govedorejske razstave. Bil je dolgoletni strokovni sodelavec Pomurskega sejma, zlasti na področju priprave in izvedbe razstav živine v okviru kmetijskega sejma. 

Ob tej priložnosti je predsednik uprave Pomurskega sejma Janez Erjavec dejal: »Zbrali smo se na tem mestu, kjer je dr. Lojze Slavič pred štirimi desetletji sprejemal visoke goste 17. kmetijsko-živilskega sejma in jim ponosno predstavljal uspehe strokovnega dela in to je počel še naslednja štiri desetletja. Imeli smo veliko srečo, da ga je življenjska pot pripeljala na Pomurski sejem. Bil je velik strokovnjak. Sodeloval je pri ocenjevanjih živali in kakovosti izdelkov. Pisal je strokovne uvodnike, zasnoval koncepte številnih novih projektov.« Pri odkritju spominskega obeležja se mu je  pridružil predsednik Državnega zbora RS mag. Dejan Židan, kateremu je bil dr. Slavič na takratnem Živinorejsko-veterinarskem zavodu v Murski Soboti njegov prvi mentor.