Vreme Naročite se

Od leve: prof. dr. Samo Fošnarič, mag. Robert Celec. mag. Breda Forjanič in doc. dr. Robert Repnik.

komentarji