Predsedniki vseh treh OE KGZS (od leve): Milan Unuk (Ptuj), Franc Küčan (Murska Sobota) in Anton Perko (Maribor).

komentarji