Z razprave v Turnišču (od leve): Andrej Rebernišek, direktor KGZ Ptuj, Milan Unuk, predsednik OE KGZ Ptuj, Fran Küčan, predsednik OE KGZ Murska Sobota, Doris Letina, ZSPM in Anton Medved, predsednik SKS

komentarji