Pridelava pšenice je tehnološko zahtevna in vedno v kakovostnem smislu, torej ceni, ne odtehta vloženih stroškov.

komentarji