Nadomestila zaradi pandemije korona virusa naj bi brez izjeme zajele vse strukture v kmetijstvu. (Fotografija je iz Lükarskega praznika v Dornavi pri Ptuju)

komentarji