Poškodbe na plodovih, ki so posledica pozebe.

komentarji