Vreme

Brez namakanja si ni mogoče zamisliti stabilne tržne pridelave krompirja.

komentarji