Uporaba protitočnih mrež za zaščito plodov je najbolj uveljavljena v sadjarstvu. Večji del na novo posajenih sadovnjakov že vključuje tudi postavitev mrež. V zadnjem programskem obdobju 2014-2020 jih je bilo doslej teh na novo postavljenih kar 343 ha.

komentarji