Vreme Naročite se

Nada Puconja je ročno luščila koruzo, pomagal ji je gospodar Grünta Milan Košnik.

komentarji