Tradicionalno dvodnevno mednarodno znanstveno posvetovanje na temo prehrane domačih živalij - bilo je minuli četrtel in petek in ga je tudi letos pripravil KGZ Murska Sobota, je z najnovejšimi znanstvenimim dognanji skušal odgovorijti na vprašanje, kako še povečati gospodarnost reje domačih živali. O tem je bilo govora v kar 32 referatih priznanih domačih in tujih strokovnjakov. Ti so na to temo obdelali praktijčno vse kategorija gospodarske reje domačih živali, od govedoreje in prašičereje, do kunčjereje in čebelarstva. 

Vsebino nekaterih referatov bomo ob pomoči sodelavcev KGZ Murska Sobota nadrobno predstavili v prihodnjih številkah Kmečkega glasa.