Čeprav je ob koncu današnjih pogajanj žitne verige za določitev letošnje odkupne cene slovenske pšenice koordinatorica deležnikov v verigi - dr. Tatjana Zagorc, direktorica agroživilskew zbornice pri Gospodarski zbornici Slovenije mirila, da bo slovenska žitna veriga kljub vsem razhajanjem ostala in delovalana naprej,  je Franc Küčan kot predstavnik pridelovalcev prepričan, da ji je bil smrtni udarec zaradi (izsiljene) prevelike pogajalske moči mlinarjev zadan že pred leti, danes pa da je s takšno aroganco do domačega pridelka dokončno razpadla.

Izidi današnjih pogajanj na Mlinopeku v Murski Soboti so zares klavrni: potem, ko so mlinarji in peki trmo vztrajali pri svojih zahtevah in se obe strani pri tem nista uspeli zbližati niti za evro, so pridelovalci in predstavniki zadrug kot odkupovalci pogajanja protestno zapustili. Slednji so zahtevali približno podobne odkupne cene lanskim, mlinarji pa kar linearno  od 20 do 30 €/t za posamezni kakovostni razred nižje cene. Ker je stroškovna cena tone pridelka pšenice le za 1 % nižja od lanske, se  trmo vztrajanje mlinarjev na tako nizki ceni pridelovalcem zdijo nerazumna.  A ti svojo odločitev upravičujejo z dogajanjem za nam najbližjih trgih - ne več na Madžarskem, kot prejšnja leta, pač pa hrvaškem in srbskem. Kjer da naj bi letos veljali takšni odkupni pogojij, sicer bodo domače mline zasipali s ceneno tujo moko.

Kot je bilo rečeno danes, bodo mlinarji za tono slovenske krušne pšenice letos prijpravljeni plačati: za C razred oz. krmno 110 €, za B2 razred od  120-130 €, od 135-150 € za pšenico B1 razreda in od 155-165 € za pšenico najboljšega, A razreda.

Lanske odkupne cene so bile: C razred 140 €/t, B2 150 €/t, B1 160-170 €/t in A razred 180-185 €/t. Potem pa naj se gre slovenski kmet ekonomičnosti na svojih kmetijah, ko niti svojih osnovnih pridelovalnih stroškov ne more pokriti?!