Po optimističnem scenariju se je sicer napovedovalo, da bo prisilna poranava Pomurskih mlekarn (PM) s strani novih lastnikov potrjena že sredi maja. Vendar sta se dva upnika, ki sta po konverziji terjatev v lastniške deleže PM tudi njena nova pomembna lastnika – madžarski družbi Kerka-Genetics in Tyrol, pritožila na postopek. Višje sodišče v Ljubljani jima ni ugodilo, zato se je prisilka soboških mlekarn zaključila šele sredi julija. Do pravnomočnosti prisilne poravnave pa naj bi predvidoma prišlo novembra, ko naj bi bila sklicana skupščina novih delničarjev, izvoljen pa bi bil tudi novi nadzorni svet družbe.  

Do konca prihodnjega leta bodo morale PM navadnim upnikom vrniti 4,9 milijona evro terjatev, v naslednjih petih letih (od 2018 do 2023) pa bankam kot finančnim upnikom še 6,1 milijona. Mnogi so prepričani, da brez dokapitalizacije ali novega odloga plačila tega mlekarna kljub tekočem pozitivnem poslovanju ne bo zmogla.