Prekmurska občina Dobrovnik je za katastrski občini Dobrovnik in Žitkovcih na lendavsko upravno enoto vložila predlog za začetek uvedbe dveh komasacijskih postopkov, saj je bil za omenjeno zemljiško operacijo doseženo 67-odstotno soglasje lastnikov zemljišč. Ta delež je po novem mejen, da se postopek omenjene zemljiške operacije lahko uvede.

Začetek omenjenega postopka je bil sicer napovedan že pred petimi leti in naj bi se zložba zemljišč zaključila leta 2014. V tem času je dobrovniška lokalna skupnost za namen komasacije  v obeh krajih opravila predstavitvi na zborih občanov, imenovana sta bila komasacijska odbora, ki sta tudi zbirala soglasja lastnikov zemljišč. Da bi odpravili morebitne neznanke do pridobitve končnih odločb v postopku, so se poleti sestali predstavniki UE Lendava, kmetijskega ministrstva, soboške kmetijsko-gozdarske zbornice, Zavoda za ekonomiko in urbanizem Murska Sobota in komasacijskih odborov. Cilj slednjega je, da bi bilo soglasje lastnikov zemljišč čim večje.