Ni iz trte izvita trditev, da je kmetovati in gozdariti oz. se razvijati v tej smeri v Sloveniji težko tudi zaradi različnih varovanih območij. Po podatkih z ministrstva za okolje in prostor namreč samo območje Natura 2000 zajema kar 37,2 % površine Slovenije, kar je med 28 državami, članicami EU največ. Od skupaj 7.684 km2 odpade na morje le 6 km2, ostalo je na kopnem. Gozdovi pod Naturo 2000 v naši državi pokrivajo 71 % vse površine »nature«, nad gozdno mejo 5 %, kmetijska zemljišča in zemljišča v zaraščanju 23 %, voda 1 %, pozidanega pa je 2 % površine. A s tem varovanih območij še ni konec! Tu so potem še zavarovana območja (Triglavski narodni park, trije regijski, 45 krajinskih parkov, 54 naravnih rezervatov  ter 1.163  naravnih spomenikov), ki zajemajo 13,3 % površine Slovenije. V zavarovanih območjih je 29 % površine območij Natura 2000. Ne smemo pozabiti še na biosferna območja, ko so v Sloveniji tri in zajemajo 9,4 %  ozemlja. Sicer se tudi ta prekrivajo z območjem Nature in z zavarovanimi območji.

Po odstotkih površine pod Naturo 2000 je Sloveniji zelo blizu Hrvaška (36,58 %) in Belgija (34,46 %); v gospodarsko najbolj razvitih in tudi ekološko najbolj osveščenih državah pa je slovenski delež več kot prepolovljen: Nemčija (15,45 %), Francija (12,74 %), Velika Britanija (8,54 %), Avstrija (15,13 %), Švedska (13,32 %), Danska (8,34 %), Finska (14,45 %),…

Več o varovanih območjih z zornega kota Biosfernega obočja Mura v prihodnji številki Kmečkega glasa.