Po 21 rednih 4-urnih usposabljanjih za leto 2016, namenjenih nosilcem kmetij, ki so vključeni v ukrep Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (KOPOP) v okviru PRP 2014-2020, sta zamudnikom na voljo le še dva termina: 15. tega meseca v Križevcih pri Ljutomeru in dan pozneje v Murski Soboti. Obakrat bo začetek ob 9. uri. Kot je znano, je med izvajanji tega ukrepa tudi obvezno leto usposabljanje. Kdor se ga ne bo udeležil in ne bo imel potrdila, da ga je opravil, ga lahko s strani kontrolorjev oziroma inšpektorjev doleti zmanjšanje sredstev, ki kmetiji iz ukrepa KOPOP pripada glede na izbrane operacije, sestavljene iz obveznih in izbirnih zahtev.   

Na območju murskosoboškega zavoda usposabljanja potekajo že od 7. oktobra in jih bo skupaj 23.  Opraviti bi jih moralo blizu 1.700 nosilcev kmetij,  kolikor jih je z območja delovanja zavoda vključenih v KOPOP.