Začasni podatki Statističnega urada Republike Slovenije (SURS) kažejo, da se je v Sloveniji v letu 2016 ukvarjalo z rejo goveda približno 32.500 kmetijskih gospodarstev ali približno 500 manj kot v letu 2015. Kljub temu se število govedi povečuje, saj to po zadnjih podatkih znaša  489.000 glav govedi ali za približno za 1 % (5.000 govedi) več kot v letu 2015. Najbolj se je povečalo število mladega pitanega goveda do 1 leta (za 3.000 živali), za 1.500 glav v primerjavi s prejšnjim letom se je povečalo število krav, za približno 600 živali več pa je bilo v kategorijo goveda nad starosti 2 leti.

Še naprej pa tone prašičereja. Z rejo prašičev se je namreč decembra lani po začasnih podatkih ukvarjalo približno 26.000 kmetijskih gospodarstev ali približno 200 manj kot v decembru 2015.  Vsa omenjena kmetijska gospodarstva so skupaj redila okoli 266.000 prašičev, to je približno za 2 % ali 6.000 živali manj kot pred enim letom. Kot ugotavljajo statistiki, se število prašičev še vedno zmanjšuje, le da se je to nekoliko upočasnilo.

Več v tiskani izdaji Kmečkega glasa.