Po podatkih državne statistike je skupna vrednost odkupljenih kmetijskih pridelkov  - skupine poljedelstvo, sadjarstvo in vinogradništvo ter živinoreja, znašala 42 milijona evrov in je bila za 14 % višja od vrednosti odkupa prejšnji mesec in za skoraj 13 % višja kot  v enakem mesecu lani.

Vrednost odkupljenih pridelkov iz skupine poljedelstvo je bila na medletni ravni za skoraj 26 % višja kot v maju 2016 (znašala je dva milijona evrov. Vrednost odkupa je bila višja predvsem zaradi višje vrednosti odkupljenih zelenjadnic in krompirja.  Vrednost odkupljenih pridelkov iz skupine sadjarstvo in vinogradništvo pa je bila za 16 % nižja kot v maju 2016 (znašala je 2,9 milijona EUR), najbolj na račun nižje vrednost odkupljenega sadja (jabolk in jagod), medtem ko je bilo drugega sadja odkupljenega. Vrednost odkupljenih alkoholnih pijač je bila za nekaj več kot 5 % nižja, enako je bila manjša kot leto prej tudi količina odkupljenega vina. Glavni razlog za znižanje v tej skupini je bila lanska in letošnja pozeba. 
Vrednost odkupljenih pridelkov iz skupine živinoreja pa je bila v maju 2017 za skoraj 16 % višja kot v maju 2016 (znašala je 36,1 milijona evrov). Vrednost odkupljene živine je bila višja za več kot 24 %, večja pa je bila tudi količina odkupljenih živali, predvsem mladega pitanega goveda. Vrednost odkupljenega mleka je bila za nekaj več kot 23 % višja kot v maju 2016. Glavni razlog:   cene odkupljene živine in mleka so bile v povprečju občutno višje.