V okviru 3-letnega Interreg projekta Slovenija-Avstrija SI-MUR-AT, katerega namen je proučiti alternativne kmetijske tehnologije, ki bi omogočile zmanjšano obremenitev vode z nitrati in pesticidi, hkrati pa naj bi bile ekonomsko toliko zanimive, da bi jih kmetje vzeli za svoje in bi jih zlasti na vodovarstvenih območjih (VVO) redno izvajali, je bila danes v Lutvercih na Apaškem polju praktično izvajanje alternativne agronomske prakse priprave tal in setev pšenice na VVO.

Poleg teoretične predstavitve izvajanja konvencionalne in alternativne agronomske prakse na VVO, ki sta jo opravila Zita Flisar Novak s KGZ Murska Sobota in prof. dr. Mario Lešnik z mariborske Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede, je njegov sodelavec prof. dr. Denis Stajnko  v nadaljevanju še predstavil priročnik na tem obdelave tal in protierozijske zaščite na teh območjih.

V nadaljevanju so bile na praktičen način prikazane alternativne prakse – delovanje mulčerjev z L in Y noži na temo ravnanja z žetvenimi ostanki, prikazano je bilo apnenje in gnojenje z mineralnimi gnojili ter doziranje mikrobioloških pripravkov, na temo obdelave tal (koruzišča) je bilo prikazano delovanje rahljalnika in gruberja, vrtavkaste brane in konvencionalna obdelava v plugom. Na koncu pa so v različne načine priprave tal za setev le-to tudi opravili. Kakor tudi direktno setev v samo koruzišče.

V različne  načine pripravljena tla posejano pšenico bo mogoče spremljati vse od vznika do žetve.