Po nekaj dneh priprav se je predvčerajšnjim, torej v sredo, začela kampanja oziroma pobiranje sladkorne pese, ki jo je letos 36 pridelovalcev (35 kmetov in ena  kmetijska gospodarska družba) za znanega kupca zasejalo na 74,8 hektarja. Spravilo naj bi predvidoma trajalo deset dni.

Tako smo najprej na Ormoškem, zatem bo sledilo Dravsko polje,  Prlekija, Apaško polje ter na koncu še Prekmurje, priča prizorom, ki smo jih nazadnje videli leta 2006, ko je bilo za slovenske pridelovalce sladkorne pese zaradi zapiranja edine slovenske sladkorne tovarne - Tovarne sladkorja Ormož (z njo so v Sloveniji ugasnile tudi nacionalne kvote za sladkor) kot posledice reforme trga s sladkorjem v EU, zadnje pridelovalno.

Kot je znano, je Združenje pridelovalcev sladkorne pese Slovenije oziroma lani ustanovljena zadruga Kooperativa Kristal bila organizator pridelave sladkorje pese. Ker sladkorne tovarne pri nas več ni, zaradi pomanjkanja investitorjev pa je daleč tudi načrtovana novogradnja, so se (za začetek) organizatorji odločili za pogodbenega partnerja, tovarno Viro iz Virovitice na Hrvaškem.  Kot so povedali v Združenju, so prvi podatki o količini zelo spodbudni, saj bodo hektarski pridelki presegli 60 ton, kakšna pa bo sladkorna stopnja, od katere je odvisna odkupna cena, pa bo znano šele, ko bo pesa prispela do tovarne.

Iz pogodbe o pridelavi je znano, da bodo kmetje po toni sladkorne pese z 12-odstotnimi primesmi in 16-odstotno sladkorno stopnjo (digestijo) dobili 36 evrov. Odkupna cena pridelka za pridelovalca  je FCO naloženo na kamion na njivi. Odvoz pese v 130 kilometrov oddaljeno tovarno v Virovitici pa je strošek tovarne. Nad ali pod mejno digestijo, ki se meri na pol decimalke (16,0, 16,5, 17,0,…) bo odkupna cena progresivno naraščala oz. padala. Če bo denimo sladkorna pesa imela manj kot 13 % sladkorja, bo njena odkupna cena 13 €/t, ob 14-odstotni digestiji 31,5 €/t, ob 15-odstotni 33,75 €/t; 17-odstotna bo navrgla 38,25 €/t in ob 20-odstotni (kar pa je iluzorno pričakovati) celo 45 €/t. Strošek nalaganja pese z grobim čiščenjem le-te z mobilno nakladalno rampo bo pridelovalčev in v enakih deležih skupaj znaša po toni 1,5 € (0,75 €/t nalaganje na čistilno rampo in 0.75 €/t čistilna rampa. Tudi strošek tehtanja bremeni pridelovalca. Zadruga Kooperativa Kristal, ki je organizator setve in spravila sladkorne pese, bo pridelek plačala v dveh delih: prvega kot 50-odstotno akontacijo od 23. do 31. 12. 2017, preostali del pa po odbitku vseh obveznosti pridelovalca (seme, spravilo) od 15. do 20. 02. 2018. Za stroške organizacije pridelave si zadruga zaračuna 0,5 €/t za neto pridelano sladkorno peso.