»Če hočemo kmetom dati možnost preživetja na zemlji ter doseči trajno in gospodarsko donosno kmetovanje, moramo spremeniti miselnost kmetijske proizvodnje o opravljanju s tlemi ter vnesti novo prakso. Potreben je torej koreniti miselni preobrat za uspešen preboj. To pa ne velja samo za kmete, ampak tudi za znanstvenike, svetovalce, snovalce podeželskega razvoja in šolskega kurikuluma ter ne nazadnje tudi politike ,« meni Branko Majerič, kmet iz Moškanjcev na Ptujskem polju, ki že vrsto let na svoji kmetiji prakticira  konzervirajočo  obdelave tal, torej brez uporabe pluga. Ima tudi koruzno in žitno sejalnico za direktno setev  ameriškega proizvajalca Greats Plains, prvi te vrste pri nas.