Čeprav ta tipična obcestna panonska vasica pri Moravskih Toplicah z našim največjim pesnikom nima nič skupnega – razen, da njegove edinstvene pesnitve z Zdravljico na čelu, ki je tudi naša himna, častijo tudi v tem okolju, so domača društva - nogometno, kulturno-turistično, mladinsko in prostovoljno-gasilsko, danes pripravila že jubilejni Prešernov pohod. Kljub slabemu vremenu se je pohoda po okoliških krajih skupaj udeležilo nekaj več kot 130 pohodnikov. Med najštevilčnejšimi so bili tudi letos njihovi prijatelji iz Višnje Gore, saj gasilci iz obeh krajev že vrsto let zelo zgledno sodelujejo. S posebnim avtobusom se jih je z Dolenjske pripeljalo kar 22. V svojih vrstah so imeli tudi najmlajšo udeleženko letošnjega pohoda, 9-letno Melito Rus, učenko 2. razreda OŠ Šentvid pri Stični; med pohodniki najmlajši pa je bil komaj 6-letni Žiga Svetec iz Suhega Vrha.  

Kot je že tradicija, bo bila dodana vrednost pohoda na vinorodnem Jelovškovem bregu, kjer je tradicionalno glavna postojanka, pripravljena kratka proslava v čast Franceta Prešerna. Čisto spontano so jo z recitali, pesmimi ali drugimi mislimi  pripravili pohodniki sami. Tako pohodnik kakor govornik je bil med njimi tudi častni škof Evangeličanske cerkve na Slovenskem mag. Geza Erniša.

Več v reportaži v prihodnji številki Kmečkega glasa.