Po najnovejših podatkih državne statistike (SURS), ki pa so še začasni, smo po podatkih na dan 1. december lani v Sloveniji skupaj vzredili 257.240 prašičev, kar je najmanj v zgodovini samostojne Slovenije. Število prašičev se je na medletni ravni zmanjšalo za 3 % (9 tisoč). Število vzrejenih prašičev v naši državi se od leta 2006 neprekinjeno zmanjšuje, a se je trend zmanjševanja nekoliko upočasnil.   Z rejo prašičev  se je tako po zadnjih podatkih ukvarjalo le še okrog 25 tisoč kmetijskih gospodarstev ali približno tisoč manj kot v letu 2016.

Tudi v govedoreji podatki niso spodbudni. S to dejavnostjo se je pri nas ukvarjalo približno 31.500 kmetijskih gospodarstev ali za prav tako tisoč manj kot v letu 2016. Ta so po projekciji 1. decembra 2017 lani skupaj vzredila 479.561 glav govedi ali za približno za 2 % manj kot v letu 2016.  

Perutnino je 34 tisoč kmetijskih gospodarstvih, kar je približno enako kot predlanskim, skupaj vzredilo 6.410.053 kosov, kar je za 294 tisoč živali ali za 5 % več kot v letu 2016. Ovac je na pet tisoč kmetijskih gospodarstvih (njihovo število se je v enem letu prav tako znižalo za približno tisoč) lani redilo nekaj več kot 109 tisoč, kar je za 9 % manj kot leta 2016; koz pa približno 3.500 kmetijskih gospodarstev (za 500 jih je bilo več) 25.217.