Ob odprtju 27. znanstvenega posvetovanja o prehrani domačih živali je Franc Režonja, direktor KGZ Murska Sobota kot prireditelja simpozija, med drugim poudaril, da je skupna kmetijska politika (SKP) in njeni ukrepi v naslednjem letu pomembna prioriteta.  »Razvojni projekti kmetijskih gospodarstev, rejskih organizacij, organizacij proizvajalcev in druge oblike povezovanja in združevanja nas silijo v še bolj aktivno vlogo na terenu. Naš cilj je vsekakor izboljšati konkurenčnost živinoreje, vendar brez dobrega prenosa znanja in aktivne vloge institucij tega ne bo,« je poudaril in dodal, da je  pri tem v čim večjem obsegu potrebno upoštevati tako priložnosti kot omejitve, ki so povezane z razpoložljivo kmetijsko zemljo, strukturo pridelave, vodnimi viri, biotsko pestrostjo, varstvom rastlin in živali ter obvladovanjem tveganj.