Tudi na tradicionalnem letnem srečanju z direktorji zadrug in župani občin ali njihovih predstavnikov, ki ga KGZ Ptuj za območje svojega delovanja vsakič organizira v začetku leta, se niso mogli izogniti najbolj pereči problematiki – vzdrževanja vodotokov, zlasti stare struge reke Drave.

Kot je na današnjem dobro obiskanem srečanju izpostavil direktor zavoda Andrej Rebernišek, upravljanje z vodotoki zahteva celovito in trajnostno obravnavo vseh njenih deležnikov – od upravlavcev v vodotoki oziroma vodami, kmeti, ki s vse pogostejšim poplavljanjem kmetijskih zemljišč in posledično erozijo tal in uničevanjem poljščin nosijo največje breme,  ter okoljevarstveniki. Natura 2000, kamor so uvrščena tudi širša območja porečja reke Drave in drugih vodotokov, zlasti prvima dvema prinaša več škode kot koristi. Nihče namreč ni pričakoval, da bodo z vzdrževanjem zaraslih in zlasti struga stare reke Drave tudi prepolne gramoza in proda, poslej tako velike težave.

Je pa tudi  res, da za to niti ni dovolj denarja oziroma bi ga za ureditev iz leta v leto slabših razmer na terenu potrebovali vedno več . Če se problematike odgovorni – Milan Unuk, predsednik Sveta OE KZG Ptuj v najkrajšem času obljublja sestanek v razširjeni sestavi vseh vpletenih, ne bodo lotili kot reševanje akutnega problema, denarja niti za sanacijo škode ne bo dovolj, kaj šele za preventivne ukrepe.

 

Več v Kmečkem glasu v sredo.