To je bilo osnovno sporočilo ključne točke dnevnega reda delovnega srečanja s pomurskimi župani –namakanje kmetijskih površin v Pomurju, ki je v organizaciji KGZS-Zavod Murska Sobota potekal danes v Jakijevi dvorani murskosoboške območne enote Zavarovalnice Triglav.

Odziv županov na dogodku je bil sicer relativno skromen, saj se je srečanja od 27 županov oziroma županij udeležilo le devet.

Tudi Božo Dukić, tajnik Združenja za energetsko neodvisnost Slovenije (ZENS), ki podpira projekt izrabe vode iz reke Mure za kmetijske namene, je ponovil, da sta energetska in prehranska neodvisnost med seboj tesno povezana. Uroš Jarc (HSEinvest Maribor) pa je predstavil delovno verzijo oziroma osnutek 53,77 km dolge namakalne struge Mura-Mokoš-Dobel-Črnec-Ledava-Krka-Mura. Na namakalni strugi s pretokom vode 7 m3/sekundo, kar bi omogočilo namakanje 7 tisoč hektarjev kmetijskih zemljišč, naj bi bilo osem različno dolgih etapnih odsekov z okrog 15 odvzemnimi mesti.

Zlasti med župani, kjer naj bi kanal potekal oziroma so že obstoječi vodotoki, vendar bi jih bilo potrebno poglobiti, je njegov predlog naletel na številne pomisleke, največji pri vseh pa je v tem, da občine o tem projektu sploh niso bile seznanjene. Jarc je dejal, da gre zgolj za predlog, zato bodo v nadaljnjih postopkih – če bo seveda sprejemljiv, aktivni udeleženci tudi občine. Ne nazadnje bodo morale ti na svojih območjih biti nosilci projektov, čeprav so se  tega vsi po vrsti otepali.

 

Več v eni od prihodnjih številk Kmečkega glasa