Če je stroka še pred štirimi, petimi desetletji ugotavljala, da je govedoreja v navezavi s poljedelstvom v Pomurju najpomembnejša panoga v slovenskem kmetijstvu, prvi – v kateri že več kot 90 let traja načrtno in zelo uspešno selekcijsko delo lisaste kot kombinirane pasme za prirejo mleka in mesa, vse bolj pojenja sapa. Po zadnjih podatkih Kmetijskega inštituta Slovenije (KIS) vsega dobrih 31 tisoč repov govedi vseh kategorij in pasem, od tega nekaj več kot devet tisoč krav, je za pokrajino podatek, nad katerim bi se kazalo zamisliti. Tembolj, ker regija v državnem pogledu premore le še 6,8 % vseh govedi ali 5,7 % vseh krav, po drugi strani pa ima dobro petino vseh slovenskih njiv in vrtov ter 8 % travnikov in pašnikov. Pomurje namreč ni samo nižinski svet ob Muri, pač pa je več gričevnatega s travniki.

Več v sredinem uvodniku.