Tamkajšnji kmetijsko-gozdarski zavod bo konec prihodnjega tedna v svojih prostorih in na dvorišču na Ormoški cesti 28 tudi letos pripravil tradicionalni Dan zavoda. Prireditev bo dvodnevna in bo potekala prihodnji četrtek in petek.

Prvi dan bo namenjen prašičerejcem. Ob 10. uri bo namreč v dvorani zavoda okrogla miza na temo Razvoj slovenske prašičereje v luči novega programskega obdobje, na kateri bodo sodelovali Marta Hrustel Majcen (KMGP), Branko Ravnik (KGZS) ter prof. dr. Emil Erjavec in prof. dr. Milena Kovač (oba Biotehniška fakulteta Ljubljana, Oddelek za zootehniko).

Petek, 7. junij pa bo v znamenju govedorejcev.  Organizatorji bodo začeli ob 9. uri s predstavitvijo dobre prakse  iz prve roke enega od hlevov na avstrijskem  Štajerskem; ob 11. uri bo sledila predstavitev bikov  lisaste pasme Osemenjevalnega centra Ptuj. V formalnem delu programa pa bodo podelili tudi priznanja rejcem plemenskih bikov.